Bel me terug

We nemen binnen 4 kantoor-uren contact met u op.

Overige merken

Met deze 6 nichemerken kunnen we uw doelgroep nog nauwkeuriger bedienen. Heeft u interesse in de onderstaande titels? Stel uw eigen campagne samen of neem meteen contact op. 

Pt Industrieel Management

INDUSTRIEEL MANAGEMENT / ENGINEERING / MANUFACTURING / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Pt Industrieel Management (PTIM) richt zich op het technisch top management dat werkzaam is binnen de (middel) grote bedrijven in de producerende industrie. Het vakblad heeft grote autoriteit in de markt, veruit de meeste betalende abonnees in deze doelgroep en een recent totaal vernieuwde website (www.ptindustrieelmanagement.nl). 

Magazine voor de Maakindustrie
Pt Industrieel Management gaat over de verbetering van de productiviteit in de maakindustrie. Productiviteit gaat over effectiviteit en efficiëntie. Mensen en technologie zijn de middelen die de lezers van PTIM daarvoor in handen hebben. Processen in de maakindustrie zijn o.a.: onderzoek, ontwikkeling, productie, inkoop en logistiek, automatisering. Omdat veel industriële bedrijven internationaal georiënteerd zijn, worden doorgaans de Engelse termen gehanteerd als R&D, engineering, manufacturing en supply chain management en automation.

Actuele onderwerpen
Digitalisering, automatisering en robotisering zijn actuele onderwerpen met impact op zowel de voortgebrachte producten als de processen waarmee die producten worden gemaakt (embedded software, internet of things, 3d-printen, security, etc).

Lezersgroepen
PTIM richt zich vooral op projectleiders, hoofden van de afdelingen, senior engineers. Belangrijke onderwerpen vanuit de regelgeving zijn verder: veiligheid (safety) en milieu (environment).

Hier vindt u meer informatie over de advertentiemogelijkheden.

Hier vindt u meer informatie over de bannerposities.

Advertentieacquisitie
Jetvertising
Laan van Zuid Hoorn 37
2289 DC Rijswijk
070 399 00 00
www.jetvertising.nl  
kim@jetvertising.nl (verkoop)
advertenties@jetvertising.nl (aftersales)

Campagne samenstellen

RCC K&L

RCC K&L
RCC Koude & Luchtbehandeling is het enige platform in Nederland over koudetechniek, koeltechniek en klimaattechniek. Een actief platform waarop vakinformatie tussen installateurs, adviseurs, groothandel, leveranciers, eindgebruikers en brancheorganisaties wordt uitgewisseld.

RCC K&L is het officiële orgaan van de KNVvK: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude. Een zeer gewaardeerde nieuwsbron, waarin technische informatie over koude- en koeltechniek, ventilatie en luchtbehandeling, trends op het gebied van klimaatbeheersing en de nieuwste productinnovaties uitgebreid aan bod komen.

Bereik
RCC K&L bestaat al 108 jaar en heeft een intensief bereik onder installateurs, adviseurs, groothandel, leveranciers, eindgebruikers en leden van brancheorganisaties binnen de koude-, koel- en klimaattechniek. RCC K&L bereikt de specialisten op het gebied van ‘climate control’. Zo zijn alle verenigingen op het gebied van koude, koeling, luchtbehandeling en ventilatie, de KNVvK, NKI, NVKL, VERAC, LUKA, VLA, NEKOVRI en de Raad van de Koude verbonden met het vakblad en leveren continue input over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied.

Magazine
RCC Koude & Luchtbehandeling is een onmisbare bron voor vakspecialisten en bereikt met een gerichte oplage van ruim 4.500 exemplaren 13 keer per jaar alle beslissers.

Website
De sterk content gedreven site www.koudeenluchtbehandeling.nl wordt maandelijks gemiddeld bezocht door 7.200 unieke bezoekers.

E-mailnieuwsbrief
E-mailnieuwsbrief De e-mailnieuwsbrief wordt wekelijks gezonden naar ruim 2.400 experts in de HVAC&R sectoren.

Samenvatting:
- 108e. jaargang
- 13 x per jaar
- 4.500 ex. oplage p/mnd.
- 7.200 unieke bezoekers p/mnd. naar website
- 2.400 ontvangers nieuwsbrief

Hier vindt u meer informatie over RCC K&L.

Neem voor meer informatie contact op met:
Gejo Flierman
Telefoon: 088 5840962
Mobiel: 06 53227316
gejoflierman@ vakmedianet.nl

Of:
Daan de Heus
Mobiel: 06 51 82 07 59
daandeheus@vakmedianet.nl

Campagne samenstellen

Warmtepompen

Warmtepompen
Het vakblad Warmtepompen is met een volwaardige website en magazine een echte ambassadeur voor de kennis en kunde van de warmtepompenindustrie over toepassingen in de gebouwde omgeving.

Warmtepompen is het verbindende platform in de bouwketen als het gaat om de toepassing van warmtepompen in woningen, commercieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Door de heldere rubricering informeert Warmtepompen over de organisatie van een duurzame klimaat- en energievoorziening in woningen en gebouwen, wet- en regelgeving, beschikbare techniek, best practices en duurzame innovators. Deze informatie ondersteunt opdrachtgevers in de bouwketen (overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven) bij de vormgeving en uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid.

Profiel lezers
De lezers van het vakblad Warmtepompen zijn werkzaam in de volgende sectoren. Duurzame opdrachtgevers: overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven. Duurzame ontwerpers: architecten en bestekschrijvers. Duurzame adviseurs: installatieadviseurs en ingenieursbureaus. Duurzame uitvoerders: ESCo's en installateurs. Toeleveranciers: warmtepompsystemen, afgiftesystemen voor verwarming, koeling en warm tapwater, leveranciers van zonthermische systemen en regeltechniek. Overige: branche- en belangenorganisaties, subsidiebureaus en 'sturende' (rijks en semi-rijks) overheden en organisaties.

Samenvatting:
-  8e. jaargang
-  6 x per jaar
- 3.900 ex. oplage p/mnd.
- 1.450 ontvangers nieuwsbrief

Hier vindt u meer informatie over Warmtepompen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Gejo Flierman
Telefoon: 088 5840962
Mobiel: 06 53227316
gejoflierman@ vakmedianet.nl

Of:
Daan de Heus
Mobiel: 06 51 82 07 59
daandeheus@vakmedianet.nl

 

Campagne samenstellen

DEAL

DAAROM DEAL!

DEAL! is het inkoopvakblad over procurement, purchasing, sourcing en supply management. Deal! is het enige vakblad dat zich puur richt op de inkoopmanager. Dit maakt het uniek in haar soort. Deal! wordt gemaakt in samenwerking met NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). Hierdoor ontstaat een bijzonder samenspel tussen de onafhankelijke redactie en de adviescommissie van NEVI. Het resultaat is een fris inkoopvakblad met een onafhankelijk journalistiek karakter. De beste artikelen uit 2016 kunt u nu gratis lezen. Klik hier voor meer informatie.

BEREIK
Deal! verschijnt 8x per jaar in een oplage van 6.500 exemplaren. Adverteren in Deal! betekent: adverteren op strategisch niveau. U bent daar waar de beslissing wordt genomen. Door de unieke positie van Deal! bereikt u uw doelgroep, de Inkoopmanager. Daarnaast bent u nergens zo verzekerd van betalende, trouwe lezers als in Deal!

MEER WETEN?
Hier vindt u meer informatie over DEAL.
Of bel direct met uw accountmanager:
Madeleine van Vliet, 06-36453891 / madeleinevanvliet@vakmedianet.nl

Campagne samenstellen

Bouwkwaliteit in de Praktijk

Bouwkwaliteit in de Praktijk gaat over kwaliteitsborging bij producten, handhaving en regelgeving.
 

Waarom Bouwkwaliteit in de Praktijk?
Vakblad Bouwkwaliteit in de Praktijk haakt in op tal van veranderingen in de bouw. De geleverde kwaliteit, op terreinen als energie, milieu, brandveiligheid, gezondheid en toekomstbestendigheid, wordt steeds belangrijker. Daarnaast verandert de wetgeving en verantwoordelijkheid. Ook worden aansprakelijkheid en verschuivingen daarin een belangrijker thema. De druk op beslissers in de bouwkolom neemt daardoor toe. Bouwkwaliteit biedt hen handvatten om tot een juiste afweging en beslissing te komen.

Wie zijn de lezers? 
Bouwkwaliteit in de Praktijk verschijnt maandelijks bij o.a. de leden van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland: de spreekbuis voor het vakgebied richting de Ministeries en andere belangenorganisaties zoals de VNG, Bouwend Nederland, Aedes, BNA, NL Ingenieurs en andere vakorganisaties. De lezers zijn dus vnl. werkzaam bij:

  • Architecten 
  • Overheid 
  • Bouwadviseurs 
  • Aannemers
  • Toeleveranciers


Op deze feitenkaart vindt u alle informatie over Bouwkwaliteit in de Praktijk.

Download the English version of Bouwkwaliteit in de Praktijk factsheet

Campagne samenstellen